Preventivní zdravotní programy pro zaměstnance

Zdravotní testy

Zdravotní testy

Zeptejte se ve svém okolí, přátel, rodiny či kolegů, jakou mají hladinu cholesterolu nebo cukru v těle. Drtivá většina lidí tuto informaci nezná. A přitom včasné odhalení jakékoliv nerovnováhy v těle může vést ke snadnějšímu a rychlejšímu procesu uzdravení.

V preventivním programu hraje důležitou roli pravidelné testování, protože na základě porovnávání výsledků zdravotních testů může zaměstnanec včas podchytit změny důležitých parametrů upozorňující na zdravotní rizika.

Jednou z možností, jak odhalit počínající zdravotní problémy, jsou krevní testy, díky kterým lze upozornit na riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice, cukrovky či dokonce rakoviny. Základní krevní testy cholesterolu, či cukru se provádějí kapilárním způsobem z kapky krve vytlačené z prstu.

Kontrola kůže a mateřských znamének pomůže s prevencí rakoviny kůže a upozorní na nebezpečí spojené s opalováním. Testování zraku je vhodným řešením nejen pro řidiče motorových vozidel, ale mělo by být součástí preventivního vyšetření každého z nás. Mezi další námi poskytované testy patří např. měření složení těla, zátěžové testy nebo testy pohyblivosti.

Konzultace výsledků testů s lékařem pak pomůže zaměstnanci lépe pochopit pro něj specifická zdravotní rizika. Lékař také může navrhnout preventivní opatření v konkrétních oblastech nebo up ozornit na nutnost revize životosprávy.

Měření jsou prováděna individuální formou lékařem, nebo odborným zdravotním personálem. Délka měření a testování je 20-55 min v závislosti na nutnosti konzultace a doporučení dalšího postupu. Vhodným doplňkem testování jsou pak individuální konzultace a workshopy s lékařskou tématikou, kde mohou zaměstnanci s odborníkem celou problematiku prodiskutovat. Vzhledem k jejich důležitosti doporučujeme zdravotní testy provádět 2x za rok. Objednavatel zajišťuje diskrétní místnost o velikosti 5m2 a větší. Po ukončení aktivity zajišťuje MediAct znehodnocení nebezpečného odpadu.