Preventivní zdravotní programy pro zaměstnance

Jak poskytujeme preventivní péči?

Jak poskytujeme preventivní péči?

Preventivní zdravotní péči poskytujeme zaměstnancům našich klientů na míru dle jejich potřeb. Při přípravě vhodného programu zohledňujeme charakter zaměstnání, věkový a zdravotní profil zaměstnanců i provozní podmínky na pracovišti.

Jsme proto schopni poskytnout řešení pro kanceláře i výrobní provozy, centrálu i pobočkovou síť, všechny zaměstnance, či pouze pro vybrané skupiny, velkou i malou firmu, řadové zaměstnance i členy představenstva, přímo v areálu společnosti, na výjezdní akci a ve vybraných případech také online…

Naše aktivity probíhají buď formou skupinových workshopů v délce 50 až 80 min, nebo jako individuální konzultace či terapie s odborníkem v délce 25 až 40 min. Kromě prezenční formy poskytujeme u vybraných aktivit také online variantu formou videokonference, která je vhodná např. pro zaměstnance pracující z domova. Součástí individuální terapie mohou být také testy a měření včetně interpretace výsledků a doporučení příp. opatření. Pokud je třeba, odkazujeme pacienty na specializované pracoviště, kde se jim dostane potřebné léčebné péče.

Naši terapeuti mají vysokoškolské vzdělání a klinickou praxi. Nadále také rozvíjejí svoje schopnosti ve specializovaných kurzech, zaměřených na nové progresivní techniky, opírající se o nejnovější vědecké poznatky. Části programu zaměřené na pohyb zajišťují špičkoví trenéři a fyzioterapeuti se zkušenostmi ze spolupráce nejen s vrcholovými sportovci, ale i se začínajícími amatéry.

Veškerou péči poskytujeme za použití vlastního vybavení a pomůcek. Ze strany objednatele je třeba zajistit pouze vhodné prostory a přihlašování zaměstnanců na jednotlivé aktivity.

V případě zájmu připravujeme také komunikační balíčky, které obsahují plakáty, letáky či texty pozvánek na jednotlivé akce.

Účast na celém programu je ze strany zaměstnance čistě dobrovolná. Obsah a diskutovaná problematika během jednotlivých terapií zůstává důvěrná mezi terapeutem a pacientem. Zaměstnavateli je po skončení celého programu připravena pouze anonymizovaná závěrečná zpráva.