Preventivní zdravotní programy pro zaměstnance

Relaxace

Relaxace

Tlak na výkon, krátké časové termíny a množství komplikovaných úkolů útočí na zaměstnance ze všech stran. Jejich výsledkem je nárůst stresu, který s sebou přináší fyzickou i mentální únavu, nespavost, podrážděnost, nervozitu, úzkosti, deprese. I když existují techniky, jak se stresem pracovat, nikdo z nás není imunní. Co tedy dělat, když už se příznaky dopadajícího stresu projevují?

Nejvhodnějším nástrojem je relaxace, která nám umožní zastavit se, oddychnout si, vrátit své tělo i mysl zpět do příjemné pohody a opět začít podávat optimální výkon.

Jedná se o bezpečný způsob zlepšování naší kondice bez ohledu na věk či zdravotní stav. Relaxace je metodou duševní hygieny a je v plném slova smyslu vnitřní očistou těla.

Během workshopu Uvolnění a relaxace se nenásilnou formou věnujeme stretchingu přetěžovaných svalových skupin, kontrole dechu a celkovému zklidnění našeho těla i mysli. Dalším workshopem je aktivita zaměřená specificky na Dechová cvičení. Ukážeme si, že uvědoměním si a zklidněním svého dechu lze ovlivnit nejenom naši mysl, ale i naše vnitřní orgány (např. zpomalit srdeční tep). Velmi oblíbeným je také workshop O spánku, který poodhalí tajemství nejzázračnějšího ozdravného procesu, které má naše tělo k dispozici. Navíc se dozvíme, jak bojovat s nespavostí anebo jaké množství spánku je pro nás ideální a vyzkoušíme si např. techniku power nap, která nám dodá energii.

Workshopy se provádí nejčastěji na karimatkách na zemi v počtu 10-12 zaměstnanců po dobu 50min, kdy mají účastníci dostatek času a prostoru, projít si na vlastní kůži komplexním nácvikem. Pro vyšší komfort si mohou zaměstnanci přinést pohodlné oblečení, není to však nutností. Aktivity je vhodné ji opakovat 2-4x do roka z důvodu představení většího množství praktik a technik. Objednavatel zajišťuje pouze vyklizenou místnost o rozměru 25m2. Vhodná je místnost s možností zatemnění oken a s možností regulace teploty. Pokud toto není možné, využívá terapeut k přikrytí zaměstnanců příjemnou deku.