Preventivní zdravotní programy pro zaměstnance

Psychologie

Psychologie

Na obecné úrovni bývá psychologie definována jako věda, která zkoumá lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. Kromě pochopení sebe sama, kterému se věnujeme v kapitole Psychohygiena, nám psychologie umožní lépe chápat chování lidí v našem okolí a zjistit, jak s nimi lépe vycházet.

Skupinové workshopy zaměřené na oblast mezilidských vztahů vysvětlují dynamiku lidské interakce, ukazují časté příčiny neporozumění a pomáhají posluchačům najít způsob, jak budovat pevnější a přátelštější vazbu s ostatními lidmi.

Workshopy Vztahy v rodině, Partnerské vztahy a Vztahy v zaměstnání zaměstnancům poradí, jak zvládat spojení práce i rodiny, jakým chybám se vyhnout při výchově dětí, jak budovat a udržovat dobré vztahy se svým partnerem nebo jak se vyhnout zbytečným konfliktům na pracovišti. Jednotlivá témata se navzájem nepřekrývají, ale vhodně se doplňují, proto je vhodné jejich opakování 2x ročně. Pro ideální průběh aktivity doporučujeme počet max 12-ti zaměstnanců ve skupině. Workshopy trvají v rozmezí 55 - 90 min, jsou vedeny psychologem, lektorem či terapeutem a probíhají v místnost s dataprojektorem.

Pro řešení specifických situací jednotlivých zaměstnanců nabízíme také individuální konzultaci s psychologem. Zaměstnancům je tak umožněno diskrétně sdílet svoje problémy či obavy, využít nezaujatý pohled třetí osoby a získat i doporučení možných řešení dané situace. To vše od zkušených odborníků s terapeutickou praxí a garancí absolutní diskrétnosti.

Nejčastější řešená témata během individuálních konzultací jsou rodinné a partnerské problémy, toxické vztahy na pracovišti, závislosti, syndrom vyhoření, úzkosti a deprese či posttraumatická stresová porucha.

Konzultace probíhá individuálně v diskrétní místnosti po dobu 30 - 45 min. Tuto aktivitu doporučujeme v průběhu roku opakovat častěji dle potřeby zaměstnanců. Je vhodné, aby zaměstnanec hovořil stále se stejným odborníkem z důvodu návaznosti řešení svého problému.