Preventivní zdravotní programy pro zaměstnance

Psychohygiena

Psychohygiena

Dnešní doba na nás klade stále vyšší psychické nároky. Projevuje se to nejen v práci, ale i v běžném životě. Žijeme ve složitém a dynamicky se měnícím prostředí, kde zůstává jen málo jistot, na které se můžeme spolehnout. Na jedné straně jsme zavaleni informacemi, na druhé straně musíme často činit rozhodnutí bez znalosti všech podstatných faktů. Navíc se stále zvyšuje tlak na rychlost našich reakcí a očekává se, že povedou k lepším výsledkům.

Náš organismus nebyl evolucí připraven na takto složité fungování a my se často dostáváme do stresu, který má negativní vliv nejen na naše okamžité psychické i fyzické výkony, ale i na naše dlouhodobé zdraví.

Workshopy Stress management či Psychohygiena vysvětlí příčiny vzniku stresu a automatismus našich reakcí. Zaměříme se na to, jak své reakce na stresory řídit a jak se stresem aktivně pracovat. Probereme také to, jak se dlouhodobá zátěž podepisuje na našem psychickém i fyzickém stavu a ukážeme si techniky, jak se této zátěže zbavit. Při účasti na workshopech Spokojenost v životě či Vztah mezi penězi a štěstím si zaměstnanci uvědomí, co je pro ně skutečně důležité a jak tomu pomoci. Podíváme se také na Vnímání sebe samých a obecně na náš vztah k sobě samým, který je základním kamenem všech vztahů v našem okolí. Workshop o Kognitivním zkreslení ve vztahu k našemu okolí poukáže na nebezpečí chybného vnímání našeho okolí, které poté vede k našim nesprávným reakcím. Naši psychologové mohou pomoci ke zvýšení efektivity Vašich zaměstnanců během workshopů Prokrastinace nebo Nastavení vlastní mysli.

Workshopy jsou vhodné jak pro všeobecnou osvětu, tak pro jedince aktuálně řešící svoji psychickou nepohodu. Každé téma doporučujeme představit 1-2x ročně. Každý workshop trvá 45-90min, je veden psychologem, lektorem či terapeutem a probíhá ve skupině max. 12-ti zaměstnanců v místnosti vybavené dataprojektorem.