Preventivní zdravotní programy pro zaměstnance

První pomoc

První pomoc

Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, kdy na rychlosti a kvalitě poskytnutí první pomoci bude záviset lidský život. Je proto dobré umět si poradit při autonehodě, úrazu kolegy na pracovišti, rozpoznat projevy mozkové příhody, nebo dokázat pomoci dítěti třeba při vdechnutí bonbonu.

Kurz první pomoci pomůže udělat z člověka hrdinu, který je v kritickém okamžiku schopen zachraňovat životy. Navíc podle § 102, 103 zákoníku práce vyplývá pro zaměstnavatele povinnost proškolit své zaměstnance v poskytování první pomoci.

Kurz se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V praktické části vysvětlí lektoři např. to, kam umístit ruce při nepřímé srdeční masáži, jak zastavit krvácení a další kroky urgentní první pomoci. Nakonec jsou připraveny simulované situace, ve kterých si zaměstnanci mohou otestovat své nabyté znalosti.

Během Základů první pomoci pro dospělé se zaměstnanci dozví, jak zvládat veškeré rizikové situace, které se na pracovišti i mimo něj mohou vyskytnout. Od běžných úrazů a masivního krvácení, přes dušení a bezvědomí, až po infarktové stavy. Zaměstnanci si vyzkouší resuscitaci na figurínách, použití defibrilátoru, naučí se zastavit krvácení nebo vyndat cizí těleso z dýchacích cest. Kurz první pomoci při autonehodách se věnuje vyproštění lidí z vozu a poskytnutí první pomoci i v neobvyklých situacích. Obsah kurzu První pomoci u dětí se zaměřuje na prevenci a případnou záchranu kojenců a dětí nad jeden rok. I zde se provádí resuscitace na dětských figurínách, probírá se pomoc při infekčních stavech nebo akutních dětských nemocech, úžehu a úpalu, dehydrataci nebo otravě a nacvičuje se postup při vdechnutí cizího tělesa.

Lekce v délce 80 min je vedena profesionálními lektory. Maximální kapacita je 10 zaměstnanců z důvodu praktických ukázek a zapojení všech účastníků. Vhodné opakování základního kurzu pro dospělé je 1x ročně, další specifické oblasti pak dle potřeb a preferencí zaměstnanců. Objednavatel zajišťuje místnost o velikosti 25m2.